Nepřevzetí zboží

Vážení obchodní přátelé,

tímto si Vás dovolujeme informovat, jak může být postupováno z naší strany v případě nepřevzetí zboží. Zkuste prosím pochopit, že pokud nepřevezmete zbožívznikne naší společnosti škoda, kterou jste povinni uhradit (máme náklady spojené s dopravným, balným, atd.).

Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., Porušení smluvní povinnosti, § 2913
"V případě nepřevzetí zásilky platí ustanovení § 2913 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podle kterého je smluvní strana, která se dopustila porušení smlouvy (v tomto případě v rozporu s obchodními podmínkami nepřevzala zboží), povinna uhradit druhé straně škodu vzniklou takovým porušením. Touto škodou je v tomto případě přepravné, balné a související expediční náklady, které byly z naší strany v dobré víře vynaloženy a je tedy zcela legitimní, aby toto bylo z Vaší strany naší společnosti kompenzováno. Pokud tato situace nastane, bude kupujícímu toto sdělení odesláno a zároveň toto upozornění slouží jako předžalobní upomínka ve smyslu § 142a o.s.ř.".

Toto sdělení je určeno zejména těm osobám, které se ani neobtěžují naší společnost informovat, že o zboží již nemají zájem a automaticky předpokládají, že je to zcela normální a v souladu s právním řádem ČR.


 

Příklad pro občany

Nepřevzali jste zboží na dobírku a o zboží již nemáte zájem:
Porušili jste smlouvu, jste povinni uhradit veškeré náklady (škodu) spojené s expedicí a případně i zboží uvedené v § 1837 Občanského zákoníku bod a) až l). Zpravidla dopravné a balné (i když byla tato služba pro Vás „zdarma“).

Nepřevzali jste zboží na dobírku a o zboží máte stále zájem:
Můžeme objednávku znovu zaslat, ale dodáváme objednávku pouze na základě platby předem. Zašleme Vám Zálohovou fakturu v hodnotě původní objednávky a zpravidla jen náklady na další dopravu. V minulosti jsme umožňovali opakované zasílání i na dobírku, ale hóóódně velké procento zásilek se nám opět vrátilo z důvodu nepřevzetí. Můžete si taktéž sjednat vlastní dopravu, což rozhodně doporučujeme.

Nepřevzali jste již zaplacené zboží o zboží již nemáte zájem:
Porušili jste smlouvu, náleží nám veškeré náklady spojené s expedicí a případně i cena za zboží uvedené v § 1837 Občanského zákoníku bod a) až l). Bude Vám vystaven Opravný daňový doklad a v něm vyčíslíme škodu, případný rozdíl bude zaslán na bankovní účet, který potřebujeme neprodleně prokazatelně sdělit.

Nepřevzali jste již zaplacené zboží o zboží máte stále zájem:
Můžeme objednávku znovu zaslat, ale budeme účtovat náklady související s další expedicí, zpravidla dopravné a balné. Můžete si taktéž sjednat vlastní dopravu, což rozhodně doporučujeme.

Upozornění, některé přepravní služby nám účtují i vrácení zásilky, tímto se škoda nepřevzetím zásilky zvyšuje.
Například Toptrans:
Vnitrostátní balíky svezené DPD od 1. 4. 2022 dále budeme účtovat Příplatek za vrácenou zásilku. Příplatek je součástí aktualizovaného Ceníku příplatků, který najdete zde. Fakturovat Vám budeme vždy až po doručení vrácené zásilky. Zpoplatněné budou pouze vrácené zásilky s důvody uvedenými u nás na webu.
(od 159 Kč bez DPH / zásilka )